ضمن تشکر از انتخاب محصولات این شرکت به استحضار می رساند شرکت همواره سعی براین داشته که نقطه نظرات مشتریان محترم را تجزیه و تحلیل نموده و جهت بهبود مستمر و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت ومحصولات مورد توجه قراردهد. لذا خواهشمنداست پس ازبررسی عملکرد محصول نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرموده و آنرا به آدرس شرکت ارسال فرمائید.

در فرم ذیل پنج گزینه (از شماره ۱تا۵) لحاظ گردیده که گزینه شماره (۵) بیان کننده رضایت مندی می باشد.

از اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودراصرف پاسخ و ارسال این برگه می فرمایید سپاسگزاریم .

*
*
*
*
*