شرکت رزین سازی آویسا پارسه اولین شرکت دارنده گواهینامه بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018) از DAkkS آلمان در کشور می باشد.