با ما در ارتباط باشید

شرکت تولیدی صنعتی آویسا پارسه
کیلومتر ۲۵ محور شیراز-اصفهان، شهرک صنعتی آب باریک، خیابان شقایق، انتهای خیابان
۰۷۱-۳۲۶۰۲۶۵۶
۰۷۱-۳۲۶۰۲۱۶۵
۰۷۱-۳۲۶۰۲۵۳۳
۰۷۱-۳۲۶۰۲۶۵۵
info@avisaparseh.ir